אנחה אחת

בשם הרבי מקוצק אמרו:
כל העולם אינו שווה אנחה אחת.
אבל כל העולם כולו לא נברא אלא בזכות אנחה אחת, שאדם בעל ייסורים כובש בלבו והופכה לרננה…