אל תרבה במחשבות

אחד מחסידיו של רבי שניאור זלמן מלאדי, שכונה האדמו"ר הזקן, היה חשוך בנים. מדי פעם בפעם היה מזכיר לרבו את מבוקשו לבנים אך לא נענה.
באותם הימים נערכה החתונה הגדולה בעיר ז'לוֹבִּין. האדמו"ר הזקן חיתן את נכדתו עם נכדו של רבי לוי יצחק מבֵּרדִיטשוֹב. חשב החסיד לעצמו: "אולי שעת שמחה המאחדת את משפחות הצדיקים היא שעת כושר לבקשתי."
לחתונה הגדולה הגיעו אדמו"רים רבים וחסידים רבים באו לפגוש אותם.
כיוון שכל אחד רצה לפגוש את רבו ביחידות, העמידו שולחנות בחוץ, וכל צדיק ישב לשולחן וקיבל את חסידיו לפגישות אישיות. וכך לפני כל צדיק השתרך תור ארוך של חסידים שביקשו לדבר עמו.
בא אותו החסיד לפני רבו, ר' שניאור זלמן, וביקש ממנו שוב להיפקד בבנים. ענה לו האדמו"ר: "איני יכול לעזור לך, אבל אפשר שמחותני, ר' לוי יצחק מברדיטשוב, יוכל לעזור."
עמד האיש בתור לרבי לוי יצחק, וכשהגיע אליו ביקש שוב את מבוקשו. ענה לו ר' לוי יצחק בפשטות: "סע הביתה ובתוך שנה יהיו לך בנים." התפלא האיש בלבו שהרי זה כמה שנים שהוא נוסע לאדמו"ר הזקן ומבקש ממנו ללא הועיל ועכשיו בכזאת פשטות ייפקד בבנים?
ראה ר' לוי יצחק שהאיש מתפלא ואמר לו כך: "יונגער מאן, איש צעיר, איש צעיר, אל תרבה במחשבות, אתה עוד עלול לקלקל.