אל תבואו אלי

אמר רבי נפתלי מרוּפּשיץ:
"בדרך כלל מצפים הצדיקים, מורי החסידות, שכל הזקוקים לישועה יבואו אליהם וייוושעו בעזרת תפילתם. אבל הרבי מרופשיץ" – כך אמר והתכוון לעצמו – "משכים בכל בוקר ומתפלל, כי כל הצריכים לישועה ייוושעו בבתיהם, ולא יצטרכו לבוא עד רופשיץ, וגם לא יחשבו בטעות כי נושעו על ידי הרבי מרופשיץ.