פסטיבל משיב הרוח וזושא- ימי שירה וחסידות

אירועי שירה וחסידות ברחבי ירושלים. כל הפרטים בעמוד הפייסבוק
https://goo.gl/b5utHc