זה קול הסיפור- קבוצת לימוד חדשה לזושא

נפתחת קבוצת לימוד זושא- מגלים את הסיפור החסידי בעמק המעיינות

לפרטים נוספים