עובר ושב

ר' אלימלך שולח את תלמידיו בערב יום הכיפורים לחייט פשוט, כדי שיראו מקרוב איך נראית תשובה אמיתית. התלמידים המזועזעים מתקשים לקלוט את הרעיון

ההיכרות שלי עם עולמו הדרשני של ר' אלימלך מליז'נסק, כפי שבא לידי ביטוי בספרו "נעם אלימלך", ועם הסיפורים על אישיותו המיוחדת החלה לאחר ביקור בציון קברו במסגרת מסע לפולין. קשה לתאר את החוויה הרוחנית שחוויתי שם ואת ההתעלות הרוחנית שחשתי בתפילה הממושכת ובריקודים שפרצו שם ספונטנית ונמשכו כשעתיים. באותם רגעים נבטה בי ההחלטה לעסוק בסיפוריו של ר' אלימלך בעבודת הדוקטורט שלי. הסיפורים על ר' אלימלך שבו את לבי וכל קריאה ועיסוק בהם, גם היום, מעצימים בעיניי את אישיותו הצדיקה, החכמה, המחנכת ואוהבת האדם.
בסיפור שלפנינו מצטייר ר' אלימלך כמחנך העומד מהצד, ובמקום להטיף מוסר ולתאר את הידוע לו, הוא מעדיף לשלוח את תלמידיו להתנסות אישית בערב יום הכיפורים. בדרך זו מצפה ר' אלימלך שתלמידיו יחוו כיצד מתממשת חזרה בתשובה בביתו של יהודי פשוט שהתפרנס מחייטות. התלמידים הממושמעים נענים לשליחות ומתבוננים היטב במעשיו ובדיבורו של החייט כלפי שמים. הם מזועזעים מחוצפתו של החייט ומדיבורו הישיר אל אלוהים. ההתנסות האישית שלהם אינה מניבה את התוצאות שציפה להן הצדיק. הם מבקרים את מעשי החייט ואת החשבונות שלו עם אלוהים בלי להבין את המשמעות האמיתית של הדברים. ר' אלימלך הצדיק רואה בעזרת כוחותיו המטפיזיים את תגובת השמים, כיצד אלוהים ופמלייתו באו לשמוע את דבריו הפשוטים אך האמיתיים של החייט, שגרמו להם שמחה ונחת רוח. יש להניח שהתלמידים היו המומים מהמידע שסיפק להם רבם ובוודאי לא חשו בנוח לנוכח שיפוטם המוטעה.

סיפור זה זכה לעיבוד ספרותי של שמשון מלצר בספרו "שירים ובלדות". מלצר מפתח את הסיפור תוך פירוט חטאי החייט. למשל, מלווה הריבית הגיע לבית החייט והוא לא יכול היה לשלם לו את הריבית הגבוהה שדרש. המלווה רצה לחבל במלבוש שתפר החייט לנגיד ואז בנו הבכור גידפו וגירשו מן הבית. אך מלצר גם מוסר פירוט של
חטאיו כביכול של אלוהים. פירוט חטאי הבורא נועד להצדיק את העבֵרות שעברו החייט ובני משפחתו. מלצר מסיים את הסיפור בדבריו של ר' אלימלך אל תלמידיו. הוא אומר להם שאינם יודעים איזה רושם עשו הדברים למעלה.
סיפור חסידי זה מצטרף לסיפורים חסידיים רבים שמעלים על נס את כוונת הלב האמיתית של האדם הפשוט שמכיר בחטאו, רוצה לחזור בתשובה ובוחר בדרך שמבטאת יושר וכנות ביחסו לאלוהיו. אין פלא שכוונותיו הרצויות של החייט התקבלו באהדה בשמים.