"להתאבד" על המשימה

"היהודי הקדוש" מלמד מנהיגים ומובילי דרך, שאם הם רוצים להפוך אנשים למחויבים באמת למען מטרה מסוימת, עליהם למצוא אינטרס משותף שירומם וילהיב אותם

הסיפור מעלה את השאלה שבה מתלבטים מנהיגים, מורים ומובילי דרך למיניהם: איך מניעים אנשים לפעולה? איך מאתרים את המכנה המשותף, שיזוהה על ידי כל אחד מהפרטים בקבוצה כמטרה אישית חשובה, שלמען מימושה המוצלח יהיה מוכן לגייס את כל כולו? איך מגייסים אנשים לביצוע מטלה מסוימת, ברורה וסופית, דוגמת הרמת עגלה שהתהפכה והרמת ערימות השחת שנפלו מעליה? אך הרבה מעבר לכך, השאלה היא איך מגייסים פרטים וקבוצות למימוש חזון, רעיון, או תכנית אסטרטגית, שהיא פרי דמיונם או משאלת לבם של יחידים.
כאשר יש לקבוצה אינטרס לקידום סדר יום מסוים, היא נרתמת כאיש אחד לביצוע המשימה. האינטרס יכול להיות פועל יוצא של אידאולוגיה, צורך ענייני, אילוץ קיומי, תגמול מפתה או כל עניין אחר שיכול לאחד סביבו את חברי הקבוצה. קבוצות יכולות לקום סביב עניין או מטרה משותפים לחבריהן או, אם הן כבר קיימות, הן יכולות לפעול לקידום נושא המעסיק אותן באותו רגע. אלו הן התארגנויות ״מלמטה״, וכל זמן שקיימת הסכמה בין החברים על המטרה והדרך – המימוש יהיה תלוי בראש ובראשונה במחויבות המשותפת של כולם ובהתלהבות העשייה.
אבל מה קורה כאשר מורה, מנהל בכיר, מנהיג או מוביל דעה מבקשים לקדם ״מלמעלה״ רעיון או תכנית שלשמם הם צריכים לגייס אנשים בעלי עניין שונה, שאינם מחוברים בהכרח לרעיון שלהם? מאמרים וספרים רבים נכתבו על פרקטיקות מנהיגותיות שמטרתן רתימת פרטים וקבוצות לקידום אג'נדות של מובילי דרך. המשותף לכל הדרכים והשיטות הוא היכולת להעניק הרגשת בעלות של הפרט על הרעיון או המטרה, או לפחות הרגשה של שותפות עזה – ובעקבות כך יצירת מחויבות והתלהבות, שאי אפשר להצליח בלעדיהן.
תלמידיו של היהודי הקדוש ז"ל ״הלכו לעזור״ לגוי ״לטעון את השחת״. אף שרצו לעזור מטוב לבם, יש להניח שהמשימה לא הצליחה לגייס את מיטב מרצם ויכולותיהם. בלשון ימינו, זו לא הייתה מטרה שהם היו מוכנים ״להתאבד עליה״. ברגע שהמנהיג, היהודי הקדוש ז"ל, הגדיר את המשימה באופן שבו כל אחד מהתלמידים ראה אותה כמטרה אישית נעלה – לרומם את האות ה"א שבאותיות השם הקדוש, ועוד יותר מכך – העלה את האפשרות שאינם ״רוצים מספיק״ לעשות כן, הוא הצליח לגייס אצלם את כל הרצון והעמל הדרושים למימוש המשימה.
נראה כי זהו תפקידו של מנהיג או מוביל דרך, שרוצה להניע אנשים לפעולה: לאתר את המכנה המשותף שככל אחד מהפרטים בקבוצה יזהה אותו כמטרה אישית חשובה שלמען מימושה המוצלח יהיה מוכן לגייס את מלוא רצונו, מחויבותו והתלהבותו.