יצירת קשר

. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה

יצירת קשר

טלפון: 6200622–03
מייל: webs@cet.ac.il
בימים א - ה, בין השעות: 20:30-8:00
ובימי ו' עד השעה 13:00

מרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח)
רחוב קלאוזנר 16
ת.ד. 39513, תל אביב 6901128